volejte kdykoliv +420 724 721 111

Odprodej společnosti a řízená likvidace firmy. Insolvence a konkurz firem zastoupení právníka v ceně služby.

Neztrácejte čas  a peníze složitým a zdlouhavým procesem likvidace. Eliminujeme rizika vyvedení osobní odpovědnosti za péči řádného hospodáře nejjednodušší možnou cestou.

Likvidace obchodní společnosti

Do 5 let zkrachuje více jak 90% všech založených firem.

Krachujete? Nejste v tom sami. Podle evropských statistik je šance nově založené firmy velmi malá. První dva roky od založení přežije pouze 25% ze všech. Více jak 90% všech založených firem krachuje již do 5 let. Pro srovnání v Americe založí firmu každý rok milion lidí. Z toho do roka ukončí činnost hned 40%.  5 rok nepřije více jak 80 %  a desáté výročí oslaví sotva desetina ze všech založených společností. 

Likvidace společnosti je časově velmi náročný proces. Ze zkušenosti můžeme doporučit provádět likvidaci společnosti již mimo původní majitele společnosti. Likvidaci firem většinou provádíme až po odprodeji připravené firmy  a až po převzetí společnosti následují právní kroky k likvidaci a zrušení firmy. Tyto kroky již činí nový krizový managent a Vy nemusíte ztrácet čas a další finance ukončením jedné etapy vašeho podnikání neboť naši právníci se již o všechny právní kroky vedoucí k likvidaci z výmaz z obchodního rejsříku zcela postarají. Můžete plně soustředit na nové nápady a podnikání.

Standartní postup likvidace zahrnuje tyto body:

Vstupní likvidační rozvaha

Zveřejnění vstupu do likvidace v obchodním věstníku

Odsouhlasení stavu pohledávek a závazků s  dlužníky a věřiteli

Zpeněžení zbytkového majetku

Konečná zpráva o průběhu likvidace

Konečná účetní uzávěrka

Právní kroky k výmazu společnosti z obchodního rejsříku

V případě kladného likvidačního zůstatku, převod prostředků na aktuální společníky

Pakliže se v průběhu likvidace zjistí, že firma není schopna uspokojit  veškeré pohledávky v potřebné míře, podáváme insolvenční návrh. Pokud dojde k podání insolvenčního návrhu nebo ke konzurzu, firmu zde zcela zastupujeme.

Likvidací (odprodejem) firmy nastává nejlepší čas zužitkovat Vaše bohaté zkušenosti v novém podnikání.